Suinteresuotųjų šalių įtraukimo strategijos variantai.

Siūlomose rekomendacinėse gairėse ir priemonėse būtų nagrinėjama sąveika su konkrečiais ekonominiais instrumentais ir jų integravimo į upių baseinų, potvynių ir sausrų valdymo planus būdai. Tai gali būti siejama ir su klimato kaita, ir su kitais žmogaus veiklos poveikiais, pavyzdžiui, žemėnaudos pokyčiais. Pagal subsidiarumo principą, metmenyse orientuojamasi į problemas ir politikos priemones, kurios aktualios vandens valdymui ES lygmeniu, taip pat atsižvelgiant į vertinimus, atliktus vykdant gėlo vandens politikos tinkamumo patikrą, vertinant UBV planus ir peržiūrint vandens trūkumo ir sausrų politiką. Labai svarbu, kad visi suprastų, kodėl šios specializacijos taip primygtinai reikia.

EK ekspertė: Lietuvoje matau geras perspektyvas, Estijoje buvo kitaip Nuoroda nukopijuota aA Kitty Kubo — Europos Komisijos deleguota ekspertė, vertinanti, kaip Lietuvoje vyksta pasirengimas Sumanios specializacijos strategijai. Ji džiaugiasi sklandžiai organizuojamu procesu, tačiau ragina nepamiršti, kad sutarimas dėl šios strategijos bus tik ilgo darbo pradžia. Ekspertė tikina, kad Europos Sąjungai sumani specializacija yra tarsi magiškas pasaulis. Kitty Kubo © Asmeninio archyvo nuotr.

Žinių, kuriomis grindžiami sprendimai, gilinimo variantai 1A variantas. Nusprendus tik parengti bendrą ES pažeidžiamumo klimato kaitos poveikiui vertinimą nebūtų pasinaudota turima didžiule būdų ir metodikų įvairove, be to, toks rengimas tam tikromis aplinkybėmis būtų neadekvatus. Rengiant strategiją žinių spragoms užpildyti bus bendradarbiaujama su suinteresuotosiomis šalimis siekiant nustatyti mokslinių tyrimų prioritetus ateinantiems septyneriems metams.

Taip bus sustiprinta žinių plėtra, ypač tų, kurios susijusios su politikos reikmėmis nacionaliniu ir sektorių lygmeniu. Taip galima racionaliau panaudoti turimas lėšas.

Dalintis straipsniu

Remiant mokslininkų ir politikų bendradarbiavimą bus lengviau skleisti žinias. Taip būtų galima labai tiesiogiai bendradarbiauti valstybėms narėms, Komisijai ir suinteresuotosioms šalims, o dėl to galėtų sustiprėti gebėjimai ir pagerėti prisitaikymo prie klimato kaitos supratimas. Privalomų nacionalinių prisitaikymo prie klimato kaitos portalų poveikis būtų ribotas, palyginti su įprastos veiklos scenarijumi.

Prisitaikymo prie klimato kaitos žemesniu nei ES lygmeniu skatinimas Tikimasi, kad pagal 2A variantą ES gairės dėl prisitaikymo prie klimato kaitos politikos valstybėms narėms suteikus įvairių priemonių ir informacijos šaltinių apie visus klausimus, kurie aktualūs rengiant prisitaikymo strategijas, visos jos galėtų sutaupyti lėšų. Prevencinė pasirengimo veikla padės sustiprinti reagavimo pajėgumus, todėl galimi nuostoliai bus mažesni. Vis dėlto pačios gairės nepašalins visų kliūčių, trukdančių veiksmingai prisitaikyti prie klimato kaitos, kaip antai valstybių narių ar regionų valdžios institucijų finansinių apribojimų, kurie kyla rengiant prisitaikymo strategijas.

Jūratė Žuolytė m. Kitty Kubo — Europos Komisijos deleguota ekspertė, vertinanti, kaip Lietuvoje vyksta pasirengimas Sumanios specializacijos strategijai — džiaugiasi sklandžiai organizuojamu procesu, tačiau ragina nepamiršti, kad sutarimas dėl šios strategijos bus tik ilgo darbo pradžia. Kaip Jums žvelgiant iš šalies atrodo: ar Lietuva eina teisinga kryptimi, ar pasirinko tinkamą metodiką? Lietuvoje į šį procesą įtraukiamas platus ratas įvairių suinteresuotųjų šalių atstovų.

Nesiimti teisinių priemonių reikštų toliau taikyti m. Numatoma, kad jis būtų nedaug efektyvesnis negu dabar. Tačiau yra rizika, kad tokia politinė paskata nebūtų pakankamai stipri, kad paskatintų prisitaikymo veiklos nevykdančias valstybes nares dabar pradėti ją vykdyti.

Tačiau tam tikros valstybės narės pasisakė prieš teisinės priemonės priėmimą, argumentuodamos tuo, kad taikyti teisėkūros metodą dar anksti, nes daugelis jų jau rengia darbo programas ir nustato nacionalinius veiksmus.

dienos prekybos šnipų pasirinkimo sandoriai

Manoma, kad 2D variantas skatinti miestų atsparumo kampaniją pagal JT tarptautinę nelaimių rizikos mažinimo strategiją ne taip veiksmingai paskatins prisitaikymo veiklą ES miestuose kaip 2E variantas, pagal kurį numatoma prisitaikymo prie klimato kaitos aspektą įtraukti į veiklą, vykdomą pagal Merų paktą.

Demografinės tendencijos rodo, kad darbo jėgos stygius ES artimoje ateityje dar labiau augs ir ši problema palies vis daugiau veiklos sričių.

OECD angl.

Delfinariumas 2020 metai

Organisation for Economic Cooperation and Development prognozuoja, kad m. Vokietijoje trūks 5,4 mln. ES, norint išlaikyti tokį ekonomikos augimo tempą, koks buvo du dešimtmečius iki krizės, papildomai reikės 46 mln. Tačiau tam, kad būtų didinama šalies gyventojų gerovė, pagrindinis ekonomikos klausimas turėtų būti, kaip padidinti produktyvumą ir užimti geresnes pozicijas pasaulio arba nacionalinėse vertės grandinėse.

Reikia įsisąmoninti, kad nėra gerų arba blogų sektorių — galimybės didinti pridėtinę vertę gali būti bet kuriame sektoriuje ar tarpsektorinėje veikloje. Pavyzdžiui, galite pritaikyti dizaino ar ženklodaros žinias, kurios laikomos kaip turinčios aukštą pridėtinę vertę, tekstilės pramonėje, kuri tradiciškai vertinama kaip nemoderni angl.

Nepamirškite įvertinti ir atvirkštinių atvejų — juk, tarkime, elektronikos pramonėje, kuri įvardijama kaip moderni, įrenginių surinkimo darbai gali būti labai menkai apmokami. Lietuvoje taip pat atsiranda naujų ekonominių veiklų, kurių augimą ir klasterizaciją, mano nuomone, verta skatinti.

EUR-Lex - SCR(01) - LT

Pavyzdžiui, biotechnologijose, kuriose didelį vaidmenį norėtų vaidinti kiekviena ES šalis, jūs jau sugebėjote sukurti didelį verslą, daug darbo vietų, pritraukti kapitalo. Rinkti, apibendrinti ir interpretuoti informaciją, susijusią su problema ar problema pvz. Strategija ir politikos formavimas : nustatykite strategijos priėmimo strategiją ir kaip ji veiks. Išsiaiškinkite, kaip ši politika veiks ir ko reikia įgyvendinant ir įgyvendinant politiką pvz.

Politikos įgyvendinimas : paverskite priimtą politiką veiksmu, stebėkite įsisavinimą ir užtikrinkite visišką įgyvendinimą. Ar buvote susikūrusi išankstinę nuomonę ir ar ji pasikeitė po gilesnės Lietuvos analizės?

sėkmingų prekybos signalų

Turiu prisipažinti, kad mano žinios apie Lietuvą buvo gana menkos. Tačiau dabar labai stengiuosi šią situaciją pakeisti. Kad ir kaip būtų, man buvo patikėta užduotis pažvelgti į Lietuvos situaciją kaip išorės ekspertei, o toms užduotims, kurioms reikia gero vidaus situacijos išmanymo, jūs turite vietinių ekspertų.

Straipsnio autorius

Kita vertus, Lietuva mano dėmesį patraukė dar m. Tuo metu dirbau Estijos plėtros fonde, nacionalinėje įžvalgų ekspertų grupėje, ir rizikos kapitalo fonde, įsteigtuose Estijos parlamento, ir buvau atsakinga už fondų veiklos įžvalgas. Išanalizavę situaciją parengėme politines direktyvas, siūlančias dvilypį strateginį požiūrį, kuris ne tik užtikrintų mūsų ekonomikos išlikimą, bet, žiūrint struktūriškai, krizės metu ši net sustiprėtų.

ES prisitaikymo prie klimato kaitos strategija 1. Procedūriniai klausimai ir konsultacijos su suinteresuotosiomis šalimis ES prisitaikymo prie klimato kaitos strategija yra m. Komisijos darbo programos dalis[1]. Poveikio vertinimą parengė Klimato politikos generalinis direktoratas.

Vienas svarbiausių šios strategijos ramsčių buvo užsienio ekonominė politika. Pasiūlėme pradėti proaktyvią, į užsienio investicijų pritraukimą nukreiptą politiką.

Tuo metu mūsų politikams šis uždavinys, ko gero, pasirodė neįgyvendinamas ir ši strategija liko laukti tinkamesnio laiko, kuris, panašu, atėjo dabar. Tačiau man buvo didžiulė staigmena, kad netrukus po to, kai mes pasiūlėme šias strategijas, sužinojome, kad Lietuvoje panašus požiūris jau yra įgyvendinamas ir matyti pirmieji sėkmės ženklai.

sąlygos d akcijų pasirinkimo sandorių priskyrimas

Kokias Lietuvos stiprybes matote, ką mes galime pasiūlyti pasauliui? Šiuo metu Lietuva pasauliui, bent jau Europai, yra patraukli kaip patogioje vietoje, netoliese esanti šalis, kurioje prieinama kaina galima pirkti tiek gamybos, tiek aptarnavimo sektorių paslaugas.

EUR-Lex - SC - LT

Politikos aplinkybės, problemos apibrėžimas ir subsidiarumas VPD nustatyta teisinė bazė, kuria siekiama tvaraus vandens valdymo Europos Sąjungoje. VPD yra įgyvendinama kartotiniais šešerių metų ciklais.

clm dvejetainiai variantai

Pirmuosius Upių baseinų valdymo UBV planus valstybės narės privalėjo pateikti iki m. Pagal tuos planus parengtos priemonių programos turi būti pradėtos vykdyti nuo m.

  1. Lietuvoje – geros perspektyvos – Agenda
  2. Gerbiamas kriptovaliutos tarpininkas metatraderis
  3. EK ekspertė: Lietuvoje matau geras perspektyvas, Estijoje buvo kitaip - DELFI Mokslas
  4. Fxe akcijų pasirinkimo sandoriai
  5. Nuo m.

Antro ciklo UBV planai turi būti parengti iki m. Iki m. VPD turėtų būti peržiūrėta ir prireikus persvarstyta. Vandens trūksta didžiulėms teritorijoms, ypač Pietų Europoje, o dėl konkuruojančių naudojimo poreikių visame žemyne auga jo paklausa; · Matyti, kad per pastaruosius trisdešimt metų išaugo potvynių ir sausrų dažnis, intensyvumas ir jų žala aplinkai ir ekonomikai.

Nuorodos kopijavimas

Tai gali būti siejama ir su klimato kaita, ir su kitais žmogaus veiklos poveikiais, pavyzdžiui, žemėnaudos pokyčiais. Didelės apkrovos ES vandenims susidaro dėl teršalų išmetimo, hidromorfologinių pokyčių ir vandens ėmimo, o šiuos veiksnius didžia dalimi lemia demografinis augimas, žemėnauda ir ekonominė veikla. Norint tai atsverti, reikia toliau įgyvendinti vandens išteklių valdymo priemones, kurios pagerintų vandens išteklių naudojimo efektyvumą ir tvarumą, tarp jų: · natūralias vandens sulaikymo priemones, kuriomis būtų saugomas ir didinamas dirvožemio ir ekosistemų potencialas kaupti vandenį, o sykiu padedama saugoti biologinę įvairovę, vykdyti nelaimių prevenciją, prisitaikyti prie klimato kaitos ir ją švelninti; · vandens naudojimo efektyvumo priemones, kurios dalinio vandens trūkumo angl.

Pagal subsidiarumo principą, metmenyse orientuojamasi į problemas ir politikos priemones, kurios aktualios vandens valdymui ES lygmeniu, taip pat atsižvelgiant į vertinimus, atliktus vykdant gėlo vandens politikos tinkamumo patikrą, vertinant UBV planus ir peržiūrint vandens trūkumo ir sausrų politiką. Išskirtos 4 problemų kategorijos ir 12 pagrindinių problemų. Konkrečiai: 1 Europoje galiojančiose apmokestinimo schemose dažnai nesusiejami veiksmingumo ir teisingumo tikslai, ir jos nesudaro sąlygų tvariu lygiu susigrąžinti priemonių finansavimo sąnaudas.

BŽŪP ir sanglaudos politikoje esama didesnio politikos integravimo potencialo, kurį būtų galima išnaudoti įgyvendinant pasiūlytą ES daugiametę finansinę programą.