Kompromiso sistema. Išvengiant griaunančių kompromisų

Prezidentą norėta išrinkti dar prieš Konstitucijos priėmimą Stipraus ir didesnes galias turinčio prezidento instituto šalininkai valstybės vadovą norėjo išrinkti dar prieš priimant Konstituciją. Landsbergis komisijoje dalyvauti atsisakė.

Kokios rinkimų sistemos reikia Lietuvai? Jeigu korekcijų neįneš pandemija, jų tvarka bus tradicinė, nepaisant to, kad valdantieji mėgino sumažinti rinkimų kartelę.

Tačiau daugėja diskusijų, kaip būtų geriausia parlamentą rinkti ateityje.

Kokios rinkimų sistemos reikia Lietuvai?

Veikiausiai naujų idėjų tik daugės — diskutuoti apie rinkimų sistemą ragino ir prezidentas Gitanas Nausėda. Dabar galiojanti mišri paralelinė rinkimų sistema yra seno politinio kompromiso rezultatas. Jau rengiant Konstituciją metų pradžioje buvo diskutuota apie rinkimų sistemą, buvo siūlymų ją fiksuoti pagrindiniame šalies įstatymebet galiausiai nutarta, kad užteks nuorodos į rinkimų įstatymą. Tad dabartinė rinkimų sistema — kompromiso rezultatas.

Pagal rinkimų rezultatų neproporcingumą esame vieni Europos lyderių, o mažoritarinis elementas vienmandatės apygardos nepadeda sumažinti fragmentacijos.

Kokios rinkimų sistemos reikia Lietuvai? | Vilniaus politikos analizės institutas

Ypač ši tendencija išryškėjo nuo metų — per pastaruosius 20 metų pagal fragmentaciją Lietuva lenkia net proporcinę rinkimų sistemą turinčias Latviją ir Estiją Mažvydas Jastramskis, Pasigirdo pirmieji kompromiso sistema Seimo rinkimų pertvarkai.

Socialdarbiečiai registravo įstatymo pataisą ir siūlo iš esmės peržiūrėti dabartinę sistemą. Ką siūlo socialdarbiečiai? Seimo nariai būtų renkami oje daugiamandačių apygardų, kuriose mandatų skaičius būtų nustatytas pagal rinkėjų skaičių, perskaičiuojant prieš kiekvienus rinkimus.

  • Be kompromiso - kamajai.lt
  • Šis būdas taikomas ir asmens ginčams su valstybės viešojo administravimo institucijomis, kuriuos sprendžia specializuoti administraciniai teismai: žalos atlyginimo reikalavimai dėl neteisėtų valstybės institucijų veiksmų, administracinių sprendimų panaikinimo, įpareigojimų nustatymas valstybės institucijoms pačiose įvairiose srityse — nuo aplinkos apsaugos, statybų iki konkurencijos ar socialinės apsaugos teisinių santykių.
  • Kompromiso sistema. Kompromisas, UAB. kamajai.lt
  • Išvengiant griaunančių kompromisų - GNU projektas - Laisvos programinės įrangos fondas
  • Šiame vertime gali nebūti pakeitimų, padarytų nuo ir esančių originale anglų kalba.
  • Kompromisas, UAB. kamajai.lt

Pagal dabartinius duomenis jose būtų renkama nuo 5 iki 15 parlamentarų. Numatyta galimybė ir pasaulio lietuvių apygardai. Partija turėtų sudaryti sąrašus daugiamandatėms apygardoms ir nacionalinį sąrašus į juos įtraukiami visų apygardų kandidatai. Daugiamandatės apygardos sąraše privalėtų būti bent trys kandidatai, o maksimalus jų skaičius gaunamas prie apygardų renkamų parlamentarų skaičiaus pridėjus vieną.

Jokių apribojimų nebūtų tik save išsikėlusių kandidatų sąrašų dydžiui, į kurį būtų įtraukti visi apygardoje savo kandidatūras keliantys kompromiso sistema kandidatai.

Jų numeriai apygardų kompromiso sistema ir nacionaliniame sąraše nustatomi burtų keliu. Kiekvienas rinkėjas balsuotų už vieną konkretų kandidatą į Seimą, iškeltą jo gyvenamoje rinkimų apygardoje. Kandidatas, kurio surinktų balsų skaičius yra lygus arba viršija paprastąją kvotą, išrenkamas į Seimą.

Paprastoji sandoriai realiuoju laiku apskaičiuojama apygardos galiojančių biuletenių skaičių padalijus iš mandatų skaičiaus ir suapvalinus iki artimiausio sveikojo skaičiaus. Vėliau visi balsai apygardoje skaičiuojami sąrašų lygmeniu.

Balsų, paduotų už sąrašo kandidatus skaičius dalinamas iš paprastosios kvotos ir taip gaunamas mandatų skaičius, kuris apvalinamas į mažesnę pusę. Eilė sąraše perskirstoma pagal kandidatų gautų balsų skaičių. Be abejo, dalis mandatų skaičiuojama, jog liktų nepaskirstyta.

Šie mandatai būtų dalijami nustatant kompensacinę kvotą. Jų dalybose dalyvautų tik nacionaliniai sąrašai, iškovoję bent vieną mandatą.

Kompensacinė kvota būtų apskaičiuojama sudėjus šių sąrašų bendrą gautų balsų skaičių visose apygardose ir ji padalijus iš nepaskirstytų mandatų skaičiaus. Tada visų partijos ar nepartinio sąrašo sąrašų apygardose gautų balsų suma padalijama iš kompensacinės kvotos ir taip nustatomas tenkantis kompensacinių mandatų skaičius apvalinama į mažesnę pusę.

Kompromiso sistema mandatai skirstomi pagal didžiausią liekaną. Nacionalinis sąrašas perreitinguojamas pagal tai, kiek procentų balsų nuo paprastosios kvotos apygardoje gavo kandidatas.

Mandatai nacionaliniam sąrašui skirstomi praleidžiant tuos, kurie mandatus iškovojo apygardose. Nutrūkus Seimo nario įgaliojimams, jo mandatą perima pirmas į Seimą nepatekęs kandidatas apygardos sąraše, jeigu Seimo narys mandatą buvo gavęs pagal paprastąją kvotą.

Jeigu mandatas buvo gautas kaip kompensacinis — pirmas iš nacionalinio sąrašo eilės, nepatekęs į Seimą. Jeigu neišrinktų kandidatų apygardos sąraše nėra, mandatas keliauja nacionaliniam sąrašui.

Mano nuomone, šis pasiūlymas sprendžia dvi problemas. Pirma — pagal dabar galiojančią tvarką, nutrūkus Seimo nario, išrinkto vienmandatėje apygardoje įgaliojimams, rengiami išankstiniai rinkimai.

kompromiso sistema

Vien per paskutines tris Seimo kadencijas devynis kartus organizuoti pirmalaikiai Seimo rinkimai atskirose apygardose. Tokiu būdu mandatus gavo 14 parlamentarų.

kompromiso sistema

Liepos 3 dieną vykusiame balsavime dalyvavo tik dešimtadalis rinkėjų. Pakartotinis balsavimas nemenkai kainuoja ir valstybės biudžetui. Kai rinkimai vyksta vienoje apygardoje, suma siekia beveik pusę milijono eurų.

Naujausi rinkimai, kai savo atstovus išsirinko Žiemgalos, Žirmūnų ir Gargždų rinkėjai, valstybei kainavo apie eurų.

Kompromisas, UAB

Priėmus siūlomą sistemą, valstybė sutaupytų, o Seimo nario mandatas turėtų daugiau legitimumo. Antra, egzistuojant dabartinei rinkimų sistemai, apygardų perbraižymas yra reikalingas veiksmas, nes gyventojų skaičius apygardose nuolat kinta, o reikia išlaikyti kiek įmanoma lygesnius rinkėjų skaičius jose.

Tačiau perbraižymas įneša nemažai chaoso — kaip kandidatams sunkiai nuosekliai dirbti savo apygardoje, kai prieš rinkimus paaiškėja, kad nuo šiol ribos bus kitokios.

kompromiso sistema

Pasiūlytoje sistemoje apygardų ribos būtų stabilios, o keistųsi tik renkamų parlamentarų skaičius. Parlamento kompromiso sistema socialdarbiečių pasiūlymą kritikavo pirmiausiai dėl jo sudėtingumo. Labiausiai kritikuotinas atrodo socialdarbiečių siūlymas nenustatyti jokio rinkiminio barjero partijoms, kurios kovoja dėl mandatų.

kompromiso sistema

Iš 20 ES šalių, kurios kompromiso sistema proporcinę rinkimų sistemą, dviejose tėra viena daugiamandatė apygarda, kitose oje formuojamos didesnis jų skaičius. Iš tų šalių, kuriose apygardų yra ne viena, devyniose egzistuoja kartelė šalies lygmeniu, dar trijose — barjeras kompensacinių mandatų dalybose. Likusiose trijose šalyse be jokių kartelių mandatų dalijimo formulės yra palankios didžiosioms partijoms, tai irgi mažina fragmentaciją. Kompensacinis mechanizmas sulaukia kritikos dėl sudėtingumo.

Jis rečiau naudojamas šalyse, kuriose yra etniškai nevienalytės. Tačiau siūlomoje sistemoje Lietuvai jis būtų pravartus, nes užtikrina proporcingesnį mandatų pasidalijimą ir rezultatai labiau atspindėtų visos Lietuvos rinkėjų valią.

Kompromiso sistema problema gali būti ir oponentų pabrėžiamas sistemos sudėtingumas.

Atspindžiai žiniasklaidoje

Dabartinė rinkimų sistema yra gana paprasta. Mažoritarinis elementas populiarus tarp žmonių. Socialdarbiečiai savo siūlymą grindžia panašia į vienmandačių apygardų pasirinkimo logika, bet tai tėra rinkėjų klaidinimas. Sprendžiant pagal panašias sistemas taikančių šalių patirtį, tikėtina, kad daugiau negu mandatų būtų paskirstomi ne tiesiogiai išrinktiems parlamentarams, bet per apygardų ar nacionalinius sąrašus.

Tad nors formaliai tai ir bus balsas už asmenis, realiai partinė logika išliks svarbesnė.

Kompromiso sistema. Populiariausi

Partijoms bus dar svarbiau savo gretose turėti daugiau lyderių, kurie keltų sąrašų populiarumą. Ar sistema būtų naudinga iniciatoriams — socialdarbiečiams?

Jeigu tai būtų rinkimai, be abejo. Bent vieną mandatą pagal apygardoje socialdarbiečiai galėtų pretenduoti laimėti, o tai atvertų kelią ir į nacionalinių sąrašų mandatų dalybas.

kompromiso sistema