Strateginis mančesterio universitetas

Taryba turėtų pasitelkti išorės konsultacijas dėl gerosios aukštųjų mokyklų valdymo patirties ir pereiti prie iniciatyvios Kolegijos valdymo priežiūros užuot tiesiog tvirtinusi teikiamus pasiūlymus. Pokalbio metu buvau paprašyta papasakoti apie situaciją, kurioje susidūriau su aiškaus sprendimo neturinčia problema, o norint suprasti jos esmę reikėjo pereiti per keletą duomenų sluoksnių. Grupė rekomenduoja Kolegijai garantuoti, kad būtų veiksmingai įgyvendinamos ir nuolat stebimos kokybės užtikrinimo procedūros, kartu užtikrinant tinkamą kiekybinių duomenų valdymą.

Studijos ir mokymasis visą gyvenimą Neigiamas Mokslo ir arba meno veikla Teigiamas Poveikis regionų ir visos šalies raidai Teigiamas Aukštosios mokyklos veiklos geroji praktika Kaip gerosios patirties pavyzdį grupė giria veiksmingus Kolegijos personalo ir studentų strateginis mančesterio universitetas. Kaip gerąją patirtį grupė palankiai vertina iniciatyvaus ir sėkmingo tarptautinio judumo galimybes darbuotojams ir studentams.

Veiklos įvertinimas ir akreditavimas

Rekomendacijos veiklos tobulinimui Grupė rekomenduoja Kolegijai savo misiją ir tikslus suformuluoti taip, kad jie atspindėtų Kolegijos išskirtinumą kitų kolegijų atžvilgiu ir jos strateginės veiklos kryptį.

Grupė rekomenduoja Kolegijai pripažinti, kad ištęstinių studijų studentai sudaro didelę studentų dalį, ir užtikrinti, kad planuojant bei vertinant veiklas būtų atsižvelgta į skirtingus tiek jaunų, tiek vyresnių ištęstinių ir nuolatinių studijų studentų poreikius.

Grupė rekomenduoja Kolegijai nedelsiant prieš priimant naujus studentus kritiškai įvertinti savo požiūrį į tai, kaip reikėtų spręsti problemas, susijusias su mažu stojančiųjų skaičiumi, dideliu studentų nubyrėjimu ir mažesniu nei vidutinio lygio įsidarbinamumu, kad užtikrintų dabartiniams studentams geriausias galimybes baigti studijas ir susirasti darbą.

strateginis mančesterio universitetas

Grupė rekomenduoja Kolegijai užtikrinti, kad būtų parengtas vienas galutinis nuoseklus ir darnus strateginio planavimo dokumentas; tam tikslui Kolegija turėtų konsultuotis su išorės specialistais dėl to, kaip turi būti vykdoma veiksminga strateginio planavimo procedūra. Kartu turėtų būti užtikrinta, kad pažangos siekiant strateginių tikslų vertinimo rodikliai būtų tie patys, kurie įtraukti į strateginio planavimo dokumentą.

Grupė rekomenduoja Kolegijai užtikrinti, kad būtų renkami ir analizuojami aktualūs valdymo informacijos duomenys, kad Kolegija galėtų nustatyti tinkamus strateginius rodiklius, kuriais būtų grindžiamas strateginis planavimas.

strateginis mančesterio universitetas

Grupė rekomenduoja Kolegijos tarybai oficialiai susirinkti pagal poreikį, bet ne rečiau nei du kartus per metus, išsamiai protokoluoti vykstančias diskusijas, įskaitant strateginių klausimų aptarimą. Grupė rekomenduoja Kolegijos tarybai pasistengti aiškiai suprasti, kaip aukštojo mokslo įstaigoje turi būti užtikrinamas veiksmingas strateginis valdymas, ir aktyviai dalyvauti Kolegijos strateginio planavimo veikloje.

  1. Jungtinė Karalystė | Lietuvos sporto universitetas
  2. Novartis akcijų pasirinkimo sandoriai
  3. aukštoji mokykla - išsamiai kamajai.lt
  4. Bitcoin mempool unconfirmed transactions
  5. Studijos ir mokymasis visą gyvenimą Neigiamas Mokslo ir arba meno veikla Teigiamas Poveikis regionų ir visos šalies raidai Teigiamas Aukštosios mokyklos veiklos geroji praktika Kaip gerosios patirties pavyzdį grupė giria veiksmingus Kolegijos personalo ir studentų santykius.
  6. The University of Manchester Middle East Centre in Jungtiniai Arabų Emyratai - MBA laipsniai

Taryba turėtų pasitelkti išorės konsultacijas dėl gerosios aukštųjų mokyklų valdymo patirties ir pereiti prie iniciatyvios Kolegijos valdymo priežiūros užuot tiesiog tvirtinusi teikiamus pasiūlymus.

Grupė rekomenduoja tarybai užtikrinti, kad Kolegijos direktoriui ir kitiems aukštesnio rango vadovams būtų suteiktas tinkamas mokymas ir pagalba, kad jie galėtų vadovauti Kolegijai veiksmingai bei profesionaliai.

strateginis mančesterio universitetas

Grupė rekomenduoja Kolegijai garantuoti, kad būtų veiksmingai įgyvendinamos ir nuolat stebimos kokybės užtikrinimo procedūros, kartu užtikrinant tinkamą kiekybinių duomenų valdymą. Grupė rekomenduoja Kolegijai įsidiegti sisteminę strateginės rizikos nustatymo ir valdymo metodiką.

strateginis mančesterio universitetas

Grupė rekomenduoja, kad Kolegija įvertintų studijų rezultatus ir užtikrintų, kad jie atitiktų Lietuvos kvalifikacijų sąrangos 6 lygį ir pirmiausia kad jiems pasiekti būtų reikalaujama bendrųjų teorinių žinių, grindžiamų vykdomų fundamentinių ir taikomųjų mokslinių tyrimų rezultatais.

Grupė rekomenduoja Kolegijai užtikrinti, kad darbuotojai turėtų reikiamas žinias ir būtų tinkamai parengti, kad atlikdami vertinimą galėtų veiksmingai atsižvelgti į studijų rezultatus.

Vadybos studijų galimybės užsienio universitetuose.

Grupė rekomenduoja Kolegijai susižinoti ir aiškiai suformuluoti regioninius bei nacionalinius poreikius, kad pademonstruotų, kaip Kolegija juos tenkina. Grupė rekomenduoja Kolegijai sukurti veiksmingas priemones, kuriomis galima būtų nustatyti Kolegijos veiklos poveikį regioniniu ir nacionaliniu lygmenimis.

strateginis mančesterio universitetas

Grupė rekomenduoja Kolegijai išnaudoti savo kolektyvines žinias ir patirtį, kad prisidėtų prie tvarumo ir aplinkos apsaugos. Bendroji grupės daroma išvada apie Kolegiją yra ta, kad jai nepavyko veiksmingai įgyvendinti ankstesnio vertinimo rekomendacijų.

strateginis mančesterio universitetas

Visų pirma neparengtas strateginis planas, kuris padėtų jai spręsti rimtas studentų priėmimo ir išlaikymo problemas, nustatytas atliekant ankstesnį vertinimą. Kadangi Kolegija nepašalino toje srityje nustatytų trūkumų, jų dabar atsirado ir kitose veiklos srityse, pirmiausia susijusiose su dėstymu ir mokymusi, todėl būtina imtis strateginis mančesterio universitetas veiksmų siekiant užtikrinti Kolegijos gyvybingumą ir gerus rezultatus studentams.

Andrews universitete Grįžusi į Lietuvą ir pradėjusi dirbti ISM universitete, maloniai nustebau čia radusi tarptautinę aplinką — strateginis mančesterio universitetas anglų kalba, iš užsienio šalių atvykstantys dėstytojai bei studentai ir, žinoma, stipri užsienio universitetus baigusių bei aktyviai tarptautiniuose akademiniuose projektuose strateginis mančesterio universitetas dėstytojų komanda. Džiaugiuosi, kad ISM studentai yra aktyvūs bendruomenės nariai, kuriems svarbu ir aukšta studijų kokybė, ir griežti akademinės etikos standartai, taikomi geriausiuose pasaulio universitetuose.

Aukštosios mokyklos m.