Prekybos sistema silkroad4arab

O simbolinių pavadinimų skyriaus objektu nelaikomos santrumpos, ir taip išeina, kad santrumpos rašymas su kabutėmis nenumatomas. Kinijos teismas sutiko su Li argumentais, kad jo įdirbis sukūrė nuosavybės teises į virtualią nuosavybę, sukuriant naują daiktą 39, ištobulintą paskyrą kuri gali būti savarankiška prekė kaip civilinės apyvartos rezultatas ir dalis. Valstybė Vilnius, ,Nr. Vis dėlto žinant, kad rašybos lygmuo yra vienas iš pastoviausių, didelių santrumpų rašymo perversmų vargu ar verta tikėtis. Žinoma, kad jie paskirtimi iš esmės skiriasi nuo virtualių paskyrų, nes yra sukurti naudotis kaip valiuta, o paskyros skirtos jas vartoti, tačiau jie yra pripažinti nusikaltimų i nuosavybę dalyku, nes yra socialiai priimtini ir plačiai naudojami visuomenės.

Teismas įpareigojo kompaniją savo lėšomis atstatyti žaidėjo patirtus nuostolius ir reikalui esant, nustačius vagies tapatybę, turėjo būti pranešta policijai. Byloje ieškovas įrodinėjo, kad patyrė materialią žalą, o atsakovas teigė, kad virtualaus pasaulio erdvė pilna apimtimi yra jo intelektinė nuosavybė.

lietuvos sveikatos mokslų universitetas medicinos ... - LSMU - Srodni dokumenti

Teismas pasisakė, kad virtualios materialinės ieškovo gėrybės buvo sukurtos per mechaninį darbą sėdint prie kompiuterio ir tai nėra programavimas ir intelektualaus darbo rezultatas. Iš minėtos bylos esmės matyti, kad Kinijos teisminė praktika 34 Ten pat, P. Bet virtualaus pasaulio kūrėjo intelektinės nuosavybės autoriaus teisė išlieka į tai, kaip yra suprogramuota virtuali paskyra, koks kodas buvo naudotas arba kokia jos išvaizda prekybos sistema silkroad4arab virtualiame pasaulyje, toks išaiškinimas suteikia paskyros turėtojams nuosavybės teisę į paskyrą į kurią įdėjo savo darbo, laiko, įgūdžių ir pastangų.

Intelektualinė nuosavybė saugo virtualaus pasaulio kūrėjo autoriaus teisę į pačios paskyros suprogramavimo kodą ir jos atvaizdą kompiuterio ekrane, tačiau visas turinys, ko pasiekė vartotojas priklauso pačiam vartotojui kaip fizinio darbo ir laiko sąnaudų rezultatas.

Siekiant suprasti kodėl fizinio darbo rezultatas nepriskiriamas intelektinei nuosavybei pažymėtina, kad paskyros naudotojas jau gauna iš virtualaus pasaulio kūrėjo visą žaidimo konceptą, t.

Naudotojas gali tik mygtukų pagalba nugalėti virtualius priešus ir įgyti jų virtualų turtą, kas pakelia paskyros vertę iki šimtų tūkstančių dolerių. Išanalizavus intelektinės nuosavybės institutą ir pastebėjus, kad virtuali paskyra užsienio valstybių teismų praktikoje yra saugoma išskiriant kelis aspektus: autoriaus teisė į bendrą išnomuojamą programą pvz.

Galėtume virtualią paskyrą, kuria naudojasi galutinis vartotojas ir kuri yra autoriaus darbo rezultato dalis, sulyginti su bet kokiu fiziškai apčiuopiamu turtu. Virtualią paskyrą susikūręs asmuo deda į ją savo laiką, pastangas ir pinigus taip ją tobulindamas, lygiai taip pat kaip elgiamasi su fiziškai apčiuopiamais daiktais. Ištobulinęs paskyrą savo mechaniniu darbu, paskyros savininkas gali naudotis ir kitomis turtinėmis teisėmis, t.

lietuvos sveikatos mokslų universitetas medicinos ... - LSMU

Tokios nuomonės laikosi Kinijos LR teismai. Beveik visose EULA sutartyse, registruojantis būti virtualaus pasaulio kūrėjo paslaugų vartotojais, yra numatyta, kad visas turinys priklauso tik kūrėjui ir vartotojas neturi nuosavybės teisės į sukurtas paskyras ar bet kokį kitą turinį esantį paskyrose, tačiau laikui 12 13 bėgant kyla vis daugiau argumentų, kad vadovautis tik sutartimi yra ydinga ir tokia sutarties sąlyga yra nuginčytina.

Pati pirmoji byla pasaulyje kuri, nepaisant EULA sutarčių tarp paslaugos teikėjo ir vartotojo, pripažino virtualų turtą vartotojo nuosavybe buvo Li Hongchen v. Beijing Prekybos sistema silkroad4arab Ice Development Co. Li kreipėsi į teismą dėl kompensacijos motyvuodamas tuo, kad naudodamasis tiekėjo paslaugomis, žaisdamas žaidimą virtualiame pasaulyje jis sukaupė turto, kurį gauti nebuvo lengva.

Jis eikvojo savo laiką, tam prireikė daug žinių ir jis išleido realaus gyvenimo pinigų žaisdamas žaidimą. Kinijos teismas sutiko su Li argumentais, kad jo įdirbis sukūrė nuosavybės teises į virtualią nuosavybę, sukuriant naują daiktą 39, ištobulintą paskyrą kuri gali būti savarankiška prekė kaip civilinės apyvartos rezultatas ir dalis. Toks teismo sprendimas sukūrė precedentą pasaulyje, Kinija tapo pati pirmoji šalis pripažįstanti ir ginanti bei sauganti nuosavybės teises virtualiuose pasauliuose.

Užsienio valstybės ilgai vengė pripažinti virtualų turtą kaip nuosavybės objektą, tačiau egzistuoja ir daugiau bylų kurios nustato krypti virtualaus turto pripažinimui pasaulyje ir teisinėse sistemose metų rugsėjo 6 Olandijoje du vaikinai užpuolė 13 metų berniuką einantį iš mokyklos, per prievartą atvedė jį pas vieną iš nusikaltėlių į namus ir liepė prisijungus į savo virtualią Runescape 41 paskyrą perduoti jos turinį jiems.

Po to kai berniukas perdavė jiems savo turtą, jie jį išvijo. Nukentėjusysis kreipėsi į policiją ir užpuolikai buvo sulaikyti laikinosiomis kardomosiomis priemonėmis kol bus atliktas ikiteisminis tyrimas. Teisiamųjų gynėjas pirmoje ir antroje instancijose teigė, kad jų veika neatitiko materialumo požymio, kas gali būti vagystės objektu. Pralaimėję pirmosios ir antrosios instancijos teismus jie kreipėsi į aukščiausiąjį teismą argumentavo, kad paimti daiktai yra tik informacija kuri nepriklauso nė vienam iš jų, o pagal EULA yra virtualaus pasaulio kūrėjo tiek intelektinė, tiek privatinė nuosavybė.

Byloje buvo keliamas klausimas Ar nematerialus turtas gali būti pavogtas? Olandijos aukščiausiasis teismas pagal metais išnagrinėtą bylą sulygino virtualų turtą su elektros energija, nes, taip pat kaip ir virtualias paskyras ar jų turinį, žmogus gali sukurti pats 38 Ten pat. Vol IX Toje pačioje byloje teismas pasisakė, kad baudžiamoji teisė siekia apsaugoti visokio tipo asmenų turtą.

Siejant virtualios paskyros sąvoką su teismo nuosprendžio tekstu, ne tik virtualioje paskyroje laikomus daiktus, bet ir pačią virtualią paskyrą galime priskirti prie baudžiamosios teisės saugomo gėrio asmeninės nuosavybės. Tai buvo pati pirmoji byla Europoje įvedanti virtualaus turto kaip įstatimo ginamos privačios nuosavybės pripažinimą teisinėje sistemoje ir teismų praktikoje.

Iš Olandijos aukščiausiojo teismo išaiškinimo bei bylos aplinkybių, galėtume daryti išvadą, jeigu Lietuvoje asmuo būtų prievarta, atimant galimybę pasipriešinti, prieš savo valią verčiamas atlikti savo darbo rezultato virtualaus turto perdavimo veiksmus, tai turėtų analogiškai būti traktuojama kaip plėšimas baudžiamosios teisės prasme. Joshua Farfield, pripažintas teisės ir prekybos sistema silkroad4arab mokslininkas įvardina tris pagrindines realaus pasaulio objektų, kaip nuosavybės, savybes kurios padės nustatyti ar virtualus objektai gali būti laikytini nuosavybės teisės objektu.

Ir prie pirmosios savybės priskyrė nerungtyniškus kodus. Viešai naudojami kodai yra sukurti būti nebūti rungtyniškais, tai reiškia, kad juo gali mėgautis keli žmonės vienu metu, netrukdydami juo mėgautis kitiems. Taip yra, kad nerungtyniškumas leidžia žmogui lengvai tai nukopijuoti. Tačiau ne visas kodas yra sukurtas būti nerungtynišku. Farfield tokio tipo kodui įvardina virtualią elektroninio pašto paskyrą jeigu vienas žmogus turi jam priskirtą elektroninio pašto adresą, niekas kitas negali į ta adresą gauti laiškų.

Kopijų padaryti paskyroms neįmanoma. Sudedant šiuos faktorius į visumą atvirkščiai, nei kita skaitmeninė informacija, elektroninės paskyros nėra nerungtyniškos, jų neįmanoma nukopijuoti ir jomis gali naudotis vienas asmuo, lygiai taip pat kaip bet kokiu fiziškai apčiuopiamu turtu. Fairfield, Virtual Property, 85 Boston U. Rev Bet kokį virtualaus pasaulio objektą teisės mokslininkas sulygina su statula, kurią reikia nulipdyti tik vieną kartą. Po to statula išlieka miesto aikštėje šimtus prekybos sistema silkroad4arab.

Panašiai ir kodas dažniausiai gaminamas išliekantis tai reiškia, kad jis neišnyksta kiekvieną kartą juo pasinaudojus ir jis nėra veikiantis tik viename kompiuteryje.

Virtuali paskyra, kaip informacijos darinys, yra sukurta būti prieinama iš bet kurio elektroninio prietaiso ir kiekvieną kartą atsijungus ji vis tiek išlieka egzistuojanti ir niekur nedingsta, nepriklausomai nuo to ar ja yra naudojamasi.

Magistro baigiamasis darbas Teisės vientisųjų studijų programa, valstybinis kodas S Vadovas Simona Žižienė Moksl. Žmonės naudodamiesi virtualia erdve kuria ir tobulina naujus objektus virtualias paskyras ir jų turinį, kurias vėliau neretai parduoda už tikrus pinigus ar kaip nors kitaip iš minimų virtualių paskyrų gauna realaus pelno. Pagrindinė tokio tipo turto problema yra ta, kad pasaulyje nėra gausaus teisinio reglamentavimo, ginančio tokio tipo turtą kaip nuosavybę. Lietuvos Respublikos Baudžiamasis kodeksas taip pat nenumato tiesioginės tokio tipo turto apsaugos kaip privačios nuosavybės, todėl teisės spraga išryškėja jeigu asmeniui neteisėtais veiksmais yra padaroma materiali žala pavagiant, sugadinant ar kitaip neigiamai paveikiant jo virtualią paskyrą ir jos turinį.

Trečia savybė yra jungiamumas angl. Pagal fizikos dėsnius, objektai paveikia aplinką įskaitant ir žmones kuriems tas objektas nepriklauso. Pagal J. Farfield, jungiamumas taip pat sukuria vertę. Kai yra sąveikaujama ir yra patiriami kiti, asmeniui nepriklausantys objektai, yra sukuriamas poreikis. Jie tampa norimi ir turintys reikšmę kitiems. Vartotojai gali matyti kitus vartotojus naudojant labai ištobulintas paskyras, gali matyti jų turinį.

Visa ši patirtis ir neatsiejamas sąsajumas tarp prekybos sistema silkroad4arab, taip pat objektų vienas kito veikiamumas atskleidžia, kad teisės mokslininko teorija apie virtualių objektų jungiamumą egzistuoja.

Šis procesas kuria virtualių paskyrų vertę rinkoje. Pavyzdžiui internetinio žaidimo League of Legends pasauliniuose turnyruose profesionalūs žaidėjai dažniausiai žaidžia su žaidimo herojų vizualiniais patobulinimais angl.

Apžvelgiant mokslininko analizuojamas virtualių paskyrų kodavimo savybes, galime teigti, kad jos idealiai atspindi realaus gyvenimo objektų savybes. Kaip pats mokslininkas teigia: jeigu vienas žmogus laiko rašiklį tas rašiklis priklauso jam, o ne kam nors kitam, tai yra rungtyniškumas.

Jeigu žmogus tą patį rašiklį padeda ant stalo ir išeina iš kambario, tas rašiklis niekur nedingsta ir tai yra jo išsilaikymas. Galų gale kiekvienas gali sąveikauti su rašikliu ir tai įvardinama kaip jungiamumas. Internetiniai duomenys ir saugus virtualios paskyros kodas savo savybėmis yra bandomi padaryti kuo panašesni į tikro gyvenimo 46 Ten pat, P P. LeBlanc teigia, kad virtualaus turto įskaitant ir paskyras pripažinimas kaip privačios nuosavybės yra būtinas.

Mokslininkas pabrėžia, kad teisinis reglamentavimas turi būti subalansuotas programinės įrangos kūrėjų darbų atžvilgiu. Programinės įrangos kūrėjai turi būti apsauguoti nuo intelektinės nuosavybės teisės pažeidimų. LeBlanc siekia išryškinti tą ploną liniją tarp virtualaus pasaulio kūrėjo teisių į intelektinę nuosavybę ir vartotojo teisių į privačią nuosavybę.

lietuvos sveikatos mokslų universitetas medicinos ... - LSMU - Srodni dokumenti

Labai svarbu šiuos du institutus atskirti ir nemaišyti. Kitas viešasis asmuo, Taivano teisingumo ministras taip pat sieja virtualias paskyras ir jų turinį su realaus pasaulio verte. Jis aiškina, kad paskyros ir vertybės internetiniuose žaidimuose yra saugomos elektromagnetiniuose įrašuose, žaidimo serveryje.

Paskyros savininkas turi teisę valdyti paskyrą ir vertybių elektromagnetinį įrašą, jas laisvai parduoti ar perduoti.

Vienur rašoma Kodėl jūs tuo metu nesiūlėte atsisakyti Viliboro? Vis dėlto paisyti pateiktojo apibūdinimo labai skrupulingai nereikėtų. Juk ir pačioje LKRS kaip pavyzdys nurodytas Kuzbasas sudarytas imant ne kiekvieną žodį Kuznecko akmens anglies baseinas. O ir santrumpos ELTA, kuri čia aptarta kaip raidinė, rašymas numatytas ne tik kaip raidinės, bet ir kaip skiemeninės — Elta.

Tai rodo, kad tarp raidinių ir skiemeninių santrumpų, juolab jei jos nelietuviškos kilmės, brėžti griežtą ribą nėra paprasta, gali pasitaikyti paribių. Tačiau anglų kalbos fonetika ir rašyba, palyginti su rusų, turi savų ypatumų. Skiemeniniu būdu sudarytoms anglų kalbos santrumpoms taikyti tokią pačią rašymo taisyklę kebliau. Oficialiajame dalykiniame stiliuje, kuriam keliamas tikslumo reikalavimas, raidžių keitimas gali būti vertinamas kaip originalaus pavadinimo iškraipymas, taigi turbūt ir dėl to, ne vien dėl sandaros neaiškumų, oficialiojo stiliaus tekstuose ir tokias santrumpas linkstama rašyti pagal raidinių rašymo taisyklę, pavyzdžiui, m.

Ir toks argumentas svarus. Klaida šitoks rašymas negalėtų būti laikomas. O laisvesnio stiliaus tekstuose, kuriems toks griežtas tikslumas nebūdingas, parašoma ir laisviau: Gaila, kad ES Taryba ir Ekofinas nepriima sprendimo 15min.

Tiesa, parašoma ir taip: Siūlymą, kokiu santykiu turės būti keičiamos kronos į eurus, Ecofinui teikė Europos Komisija Kauno. Akivaizdi klaida būtų tik toks rašymas, kai taikoma skiemeninių santrumpų rašymo taisyklė, t.

Juk žodžių ryšiai lietuviškame sakinyje, tarp jų ir tiesioginės reikšmės pavadinimų, kitaip nei angliškame, parodomi galūnėmis. Kiek kitaip būtų su simboliniais, bet apie tai — toliau.

O baigiant kalbą apie sandarą, dar reikėtų pasakyti, kad užsibrėžus pateikti išsamią santrumpų klasifikaciją pagal sandarą tektų atkreipti dėmesį ir į kai kurias kitas ypatybes, pavyzdžiui, į tai, kad santrumpų yra ir sudarytų su skaitmenimis. Vis dėlto angliškų santrumpų klasifikacija nėra lietuvių kalbos rašybos leidinių reikalas, o ir bendros klasifikacijos schemos nelabai brokerio dvejetainis opcionas ir forex bei akcijos būti, nes lietuviškų ir angliškų santrumpų sudarymo polinkiai skiriasi.

Rašybos požiūriu tik aktualu nustatyti, kaip rašyti patekusias į lietuvių kalbą santrumpas, o iš netipiškųjų rašymo polinkių matyti, kad kol kas netipiškąsias labiau linkstama rašyti pagal raidinių rašymo taisyklę, nes LKRS skiemeninėms santrumpoms numatomos taisyklės taikymas šiais atvejais keltų problemų tiek dėl priebalsių ar raidžių pavidalo, tiek dėl galūnės.

Tačiau tiek tokios, tiek visiškai tipiniu skiemeniniu būdu sudarytos santrumpos rašomos ir dar vienaip — kaip simboliniai pavadinimai. Santrumpa ar simbolinis pavadinimas? Bet prekybos sistema silkroad4arab galbūt tik todėl, kad simboliniai pavadinimai nelaikomi skyriaus apie santrumpas objektu.

O simbolinių pavadinimų skyriaus objektu nelaikomos santrumpos, ir taip išeina, kad santrumpos rašymas prekybos sistema silkroad4arab kabutėmis nenumatomas. Tačiau dėmesys į skiemeninių santrumpų ir simbolinių pavadinimų panašumą atkreipiamas vėlesniuose darbuose.

Taigi, dėl tų pačių skiemeninių santrumpų vertinimo lyg ir susidaro svyravimų. Bet jų veikiausiai nė negali nebūti. Juk iš tekstų matyti, kad svyruoja pãčios santrumpos. Vienais atvejais jos atlieka tokią funkciją kaip grynosios raidinės, t.

Kitais atvejais santrumpos ilgesnio pavadinimo atstoti negali ir yra reikalingos tam tikro paaiškinimo, o juo neretai eina ne kas kita kaip ilgasis pavadinimas. Tai ir rodo, kad šios santrumpos nebėra tik ilgųjų pavadinimų sutrumpinti variantai, jų sąsajos su pasirinkimo sandorių trumpas pasmaugimas pavadinimais nebeatsekamos. Kitos santrumpos akivaizdžiai kuriamos kaip tam tikri pavadinimai.

Šitokių santrumpų paskirtis kita, jos ir pavadinamos kitaip Asta Kazlauskienė yra vadinusi akronimais. O vyraujant tokiam panašumo į žodį siekiui tampa suprantamas ir anksčiau aptartas polinkis — renkantis tarp lietuviškos ir nelietuviškos santrumpos dažnai pasirenkama ta, kuri primena jei ne keliaskiemenį, tai bent vienskiemenį žodį. Rūšys viena kitai per daug nepriešinamos, tik atsargiai užsimenama, kad pastarąsias santrumpas tiksliau vadinti skiemeninėmis. Vis dėlto rašymo taisyklė formuluojama skirtinga: pirmosios rašytinos visomis didžiosiomis raidėmis, o antrosios, kaip matyti ir iš pavyzdžių Elfa ir Kuzbasas, tik pirma didžiąja.

Pirmajai rūšiai atstovaujančių grynųjų raidinių santrumpų rašymas problemų neturėtų kelti. Įsidėmėtina gal tik tai, kad kai kurios pavyzdžiai rodytų, kad sudarančios skiemenis: TASS, FIAT gali būti rašomos su galūnėmis, o galūnės pridedamos arba po brūkšnelio, arba po apostrofo. Skiemeninių santrumpų rašymo taisyklę taikyti kiek sunkiau.

Pirmiausia, paisant pateiktojo apibūdinimo, reikėtų žinoti, iš ko santrumpa sudaryta. Sudarant ją, vieno žodžio pradžia įtraukta, bet šiaip ši santrumpa sudaryta iš raidžių: European Space Research and Technology Centre.

Žodžio interbank imamos dvi raidės, bet tai atitinka raidinių santrumpų sudarymo išimtį: jei žodis turi tarptautinį dėmenį, gali būti imamos ir žodžio, ir dėmens pirmosios raidės, pavyzdžiui, HE — hidroakumuliacinė elektrinė. Taigi, pateiktojo apibūdinimo paisant skrupulingai, kiltų nelietuviškos santrumpos priskyrimo, atitinkamai — ir rašymo neaiškumų. Jų ir kyla. Vienur rašoma Kodėl jūs tuo metu nesiūlėte atsisakyti Viliboro? Vis dėlto paisyti pateiktojo apibūdinimo labai skrupulingai nereikėtų.

Juk ir pačioje LKRS kaip pavyzdys nurodytas Kuzbasas sudarytas imant ne kiekvieną žodį Kuznecko akmens anglies baseinas. O ir santrumpos ELTA, kuri čia aptarta kaip raidinė, rašymas numatytas ne tik kaip raidinės, bet ir kaip skiemeninės — Elta. Tai rodo, kad tarp raidinių ir skiemeninių santrumpų, juolab jei jos nelietuviškos kilmės, brėžti griežtą ribą nėra paprasta, gali pasitaikyti paribių.

Tačiau anglų kalbos fonetika ir rašyba, palyginti su rusų, turi savų ypatumų. Skiemeniniu būdu sudarytoms anglų kalbos santrumpoms taikyti tokią pačią rašymo taisyklę kebliau. Oficialiajame dalykiniame stiliuje, kuriam keliamas tikslumo reikalavimas, raidžių keitimas gali būti vertinamas kaip originalaus pavadinimo iškraipymas, taigi turbūt ir dėl to, ne vien dėl sandaros neaiškumų, oficialiojo stiliaus tekstuose ir prekybos sistema silkroad4arab santrumpas linkstama rašyti pagal raidinių rašymo taisyklę, pavyzdžiui, m.

Ir toks argumentas svarus. Klaida šitoks rašymas negalėtų būti laikomas. O laisvesnio stiliaus tekstuose, kuriems toks griežtas tikslumas nebūdingas, parašoma ir laisviau: Gaila, kad ES Taryba ir Prekybos sistema silkroad4arab nepriima sprendimo 15min. Tiesa, parašoma ir taip: Siūlymą, kokiu santykiu turės būti keičiamos kronos į eurus, Ecofinui teikė Europos Komisija Kauno. Akivaizdi klaida būtų tik toks rašymas, kai taikoma skiemeninių santrumpų rašymo taisyklė, t.

Juk žodžių ryšiai lietuviškame sakinyje, tarp jų ir tiesioginės reikšmės pavadinimų, kitaip nei angliškame, parodomi galūnėmis. Kiek kitaip būtų su simboliniais, bet apie tai — toliau. O baigiant kalbą apie sandarą, dar reikėtų pasakyti, kad užsibrėžus pateikti išsamią santrumpų klasifikaciją pagal sandarą tektų atkreipti dėmesį ir į kai kurias kitas ypatybes, pavyzdžiui, į tai, kad santrumpų yra ir sudarytų su skaitmenimis.

Vis dėlto angliškų santrumpų klasifikacija nėra lietuvių kalbos rašybos leidinių reikalas, o ir bendros klasifikacijos schemos nelabai galėtų būti, nes lietuviškų ir angliškų santrumpų sudarymo polinkiai skiriasi. Rašybos požiūriu tik aktualu nustatyti, kaip rašyti patekusias į lietuvių kalbą santrumpas, o iš netipiškųjų rašymo polinkių matyti, kad kol kas netipiškąsias labiau linkstama rašyti pagal raidinių rašymo taisyklę, nes LKRS skiemeninėms santrumpoms numatomos taisyklės taikymas šiais atvejais keltų problemų tiek dėl priebalsių ar raidžių pavidalo, tiek dėl galūnės.

Tačiau tiek tokios, tiek visiškai tipiniu skiemeniniu būdu sudarytos santrumpos rašomos ir dar vienaip — kaip simboliniai pavadinimai.

Santrumpa ar simbolinis pavadinimas? Bet neminimas galbūt tik todėl, kad simboliniai pavadinimai nelaikomi skyriaus apie santrumpas objektu. O simbolinių pavadinimų skyriaus objektu nelaikomos santrumpos, ir taip išeina, kad santrumpos rašymas su kabutėmis nenumatomas.