Pradžia

Kamajunuotrauk5

Kamajų Šv. Kazimiero bažnyčia: archyvinė medžiaga

essay writer
 

Dr. Aldona Vasiliauskienė, Lietuvos aidas, 07 03

Lietuvoje šiuo metu yra 17 bažnyčių tituluotų vienintelio Lietuvos šventojo – Karalaičio Kazimiero vardu. Kauno arkivyskupijoje – dvi:  Lančiūnavos (Kėdainių dekanatas) ir Žemaitkiemio Ukmergės dekanatas); Panevėžio vyskupijoje – dvi: Baltriškės (rektoratas, Zarasų dekanatas) ir Kamajai  (Rokiškio dekanatas); Telšių vyskupijoje – keturios: Baubliai (II-ji Budrių parapijos bažnyčia,  Palangos dekanatas), Klaipėda (Klaipėdos dekanatas), Saugos (Šilutės dekanatas) ir Vėžaičiai (Gargždų dekanatas); Vilkaviškio vyskupijoje – penkios: Aleksotas (Aleksoto dekanatas), Alytus  (Alytaus dekanatas), Igliauka (Marijampolės dekanatas), Kučiūnai (Lazdijų dekanatas), Lekėčiai (Šakių dekanatas); Vilniaus arkivyskupijoje – keturios: Medininkai (Švč. Trejybės ir Šv. Kazimiero, Nemenčinės dekanatas), Pavoverė  (Švenčionių dekanatas), Naujoji Vilnia  (Vilniaus dekanatas) ir Vilnius (rektoratas, jėzuitų).

Kun. Andrius Šukys prie Kamajų Šv. Kazimiero bažnyčios

Dabartinė (t. y. trečioji) Kamajų Šv. Kazimiero bažnyčia šįmet mini 100 metų, nors, pasak Rokiškio rajono architekto Laisvučio Aleksandro Trumponio, ji užbaigta statyti tik 1909 m.

Pirmoji bažnyčia pastatyta 1635 m., antroji – 1737 m. ir trečioji – mūrinė 1897–1903 m.

Šią, trečiąją bažnyčią suprojektavo inžinierius iš Rygos Florijonas Vyganovskis (suprojektavęs Josvainių, Panemunėlio, Pabiržės ir kt. bažnyčias, taip pat Kauno bazilikos koplyčią). Senoji bažnyčia buvo nugriauta 1897 m., o naujosios – mūrinės bažnyčios statyba, kaip teigia L. A. Trumponis, vyko 1903–1909  m. Tačiau Panevėžio vyskupijos kurijoje saugomose šios parapijos bylose esantis inventoriaus aprašas liudija, kad minėtos bažnyčios statyba baigta 1903 m. (Apie Kamajų Šv. Kazimiero bažnyčią prieš 10 metų rašyta „Lietuvos Aide“ (2003 11 06. Nr. 259. P. 8).

Kamajų Šv. Kazimiero bažnyčia su bokštų smailėmis (iki 1944 m.)

„Lietuvos Aido“ skaitytoją supažindinsime su Rokiškio rajono architekto Laisvučio Aleksandro Trumponio pranešimu „Kamajų bažnyčios bokštų smailių atstatymas“ skaitytu 2007 m. balandžio 26 d. Rokiškyje vykusioje konferencijoje „K. Šešelgio skaitymai“. Pranešimo medžiaga saugoma Panevėžio vyskupijos kurijos archyvo (PVKA) bylose „Kamajai“ ir  „Kamajai Šv. Kazimiero…“

L. A. Trumponis rašo, kad 1944 m. liepos mėnesį miestelis ir gretimi kaimai beveik dvi savaites atsidūrė fronto linijoje: mediniai pastatai sudegė, mūriniai buvo apgriauti. Bažnyčia nesudegė, bet buvo sunkiai apdaužyta artilerijos sviedinių, neteko bokšto smailių.

Sovietmečiu apie restauraciją nebuvo nei kalbos – tad bokštų smailės baigtos griauti, mūro bokštai uždengti lėkštais stogeliais – taip tęsėsi per 60 metų.

1974 birželio 4 d. Kamajų Šv. Kazimiero parapiją ir kun. Antano Gobio (1906 05 04–1937 05 22–1995 06 14) perėmė kun. Petras Kiela (1921 01 15–1946 06 16–2001 07 15), dirbęs čia iki mirties. Per 27 darbo Kamajuose metus kun. A. Kiela nemaža atliko bažnyčios remontų, puošybos ir tvarkymo darbų: bažnyčia buvo išdekoruota, sutvarkyta elektros instaliacija, įvesti garsiakalbiai, sutvarkyta didelė dalis bažnyčios stogo. Pradėta galvoti apie bokštų smailių atstatymą, jau laisvėjant politiniam klimatui imtos kaupti lėšos.

1990 m. jau buvo sukaupta lėšų ir dalis medžiagų bokštų smailėms atstatyti. Kun. Petras Kiela 1991 m. buvo užsakęs projektą, kurį 1992 m. parengė PRPI, tačiau pinigams nuvertėjus, numatytiems darbams jų nebeužteko. O dalis šventoriuje stovėjusios ir dar nesugedusios medienos 2006 m. buvo panaudota bažnyčios grindims remontuoti ir vidaus apdailai.

2013 m. birželio 23 d. Kamajuose kun. Andrius Šukys pašventino koplytstulpį Šv. Jonui (autorius Narcizas Vilutis)

Architektas L. A. Trumponis rašo, kad Kamajų Šv. Kazimiero bažnyčia yra beveik gryno neogotikos stiliaus, dvibokštė, raudonų plytų, netinkuota (tinkuotas tik vidus), skardos stogu, su buvusiomis medinėmis apskardintomis bokštų smailėmis, kurios Kamajų miesteliui suteikdavo ryškų akcentą, matomą net už 8 kilometrų.

Kamajų Šv. Kazimiero bažnyčios bokštų smailių atstatymo projektą jau minėtas architektas  L.A. Trumponis pateikė 2007 m. balandžio 26 d.

Po 2007 gegužės 28 d. audros buvo nuplėštas vieno bokšto laikinas stogas, o kito bokšto išklibintas. Tad susidarė palanki situacija nebedengti laikinų stogų, o atstatyti bokštų smailes. Dėl finansinės paramos bokštų smailių atstatymui Panevėžio vyskupas Jonas Kauneckas kreipėsi į tuometinį Lietuvos Respublikos Ministrą pirmininką Gediminą Kirkilą…  Deja, Kamajų Šv. Kazimiero bokštų smailės ir šiandieną neatstatytos…

2011 m. balandžio 29 d. (dekretas Nr. 85/11)  Kamajų Šv. Kazimiero parapijos klebonu ir Duokiškio Šv. Onos bei Salų Šv. Kryžiaus parapijų administratoriumi paskirtas kun. Andrius Šukys, gegužės 31 d. parapiją perėmė ir čia beveik 10 metų dirbusio kun. Raimondo Kazlausko

Šiuo metu Kamajų Šv. Kazimiero parapijoje vykdomi šventoriaus tvarkymo darbai. Sielovadinėje plotmėje dirbama įvairiomis kryptimis. Parapijos gyvenimas siejamas su liturginiu kalendoriumi ir siekiama tikinčiųjų bendradarbiavimo, atliekant konkrečius darbus ir vykdant evangelizaciją.

2013 m. birželio 23 d. Kamajuose kun. A. Šukys pašventino Šv. Jonui skirtą koplytstulpį (autorius Narcizas Vilutis).

Atgal

The accessible emulator Dolphin allows computers running Windows and Mac OS X operating systems to play Nintendo Gamecube, Nintendo Wii and Nintendo Wii U games — along with the emulator's ability to improve the performance and visual quality of the matches have made it the premiere emulator for these programs.

Even though it's designed with ease of use in mind, on the Dolphin emulator games have to be inserted into the system menu by means of a procedure which can be unintuitive for users brand new to emulators. Thankfully, games can be inserted to Dolphin's menu quickly and easily, once they've been downloaded into your computer.

How Can Dolphin Work? Dolphin, as with other sport emulators, simulates the working system and unique hardware of the Gamecube, Wii and Wii U to enable a computer to run software intended for the more specialized console environment. Dolphin works with whole rips of documents from a game disk, saved as a .ISO file. After the ISO is loaded, the match information is run through the simulation of the console operating system, to provide an adventure that mirrors the experience of enjoying the sport on the first hardware. Dolphin is a high level emulator, meaning that it simulates the purposes of the hardware as opposed to simulating each hardware component as its software process. This method of emulation can be taxing on even a powerful system depending on the requirements of the individual games being emulated, which is why Dolphin can battle to operate on lower-powered systems, despite the emulator being made to run games that are anywhere from 5 to 20 years of age.

Downloading Dolphin Emulator Games

Gamecube, Wii and Wii U games run through Dolphin Has to Be downloaded in the form of an .ISO file on killerroms.com. Though emulation shorthand calls for all game files"ROMs," Wii U, Gamecube and Wii emulator matches are too large to be run through the far simpler ROM emulation procedure — which low-level emulators, such as those meant for the Super NES or Game Boy Advance, use to mimic console operations.

Since the matches Dolphin is capable of emulating are newer, and many of the titles have received ports or remastered editions published for consoles, it can be far more challenging to find .ISO documents for these matches. Most ROM repository sites restrict the number of Gamecube, Wii and Wii U titles available in an attempt to minimize legal threat — but sets of Gamecube ROMs on Dropbox file databases can sometimes be found on the internet via forum hyperlinks or other resources. Be sure to use an antivirus program when attempting to secure games for use with Dolphin, unless you're ripping data straight from your own game discs. 
Adding Games into Dolphin's Menuas soon as you've downloaded your games, in .ISO file form, the process of adding them to Dolphin's most important menu is incredibly easy — though it isn't instinctive for many users. First, move all your .ISO files to one folder in your hard drive. Then select the"Config" button from the primary Dolphin window. From the popup that appears, pick the"Paths" tab, then click the button that says"Add…" Navigate to the folder in which you've placed your .ISO files and choose"OK," then shut from the Dolphin Configuration window.

As soon as you've pointed Dolphin to your game folder or game folders, then click the"Refresh" button on the primary Dolphin window and wait a moment. Dolphin will automatically scan the folders or folder you guided it to, and populate a listing of every game file accessible in these folders. You will then have the ability to choose and play your games as wanted.