Pradžia

Kamajunuotrauk5

Kamajų Šv. Kazimiero bažnyčia: archyvinė medžiaga

 

Dr. Aldona Vasiliauskienė, Lietuvos aidas, 07 03

Lietuvoje šiuo metu yra 17 bažnyčių tituluotų vienintelio Lietuvos šventojo – Karalaičio Kazimiero vardu. Kauno arkivyskupijoje – dvi:  Lančiūnavos (Kėdainių dekanatas) ir Žemaitkiemio Ukmergės dekanatas); Panevėžio vyskupijoje – dvi: Baltriškės (rektoratas, Zarasų dekanatas) ir Kamajai  (Rokiškio dekanatas); Telšių vyskupijoje – keturios: Baubliai (II-ji Budrių parapijos bažnyčia,  Palangos dekanatas), Klaipėda (Klaipėdos dekanatas), Saugos (Šilutės dekanatas) ir Vėžaičiai (Gargždų dekanatas); Vilkaviškio vyskupijoje – penkios: Aleksotas (Aleksoto dekanatas), Alytus  (Alytaus dekanatas), Igliauka (Marijampolės dekanatas), Kučiūnai (Lazdijų dekanatas), Lekėčiai (Šakių dekanatas); Vilniaus arkivyskupijoje – keturios: Medininkai (Švč. Trejybės ir Šv. Kazimiero, Nemenčinės dekanatas), Pavoverė  (Švenčionių dekanatas), Naujoji Vilnia  (Vilniaus dekanatas) ir Vilnius (rektoratas, jėzuitų).

Kun. Andrius Šukys prie Kamajų Šv. Kazimiero bažnyčios

Dabartinė (t. y. trečioji) Kamajų Šv. Kazimiero bažnyčia šįmet mini 100 metų, nors, pasak Rokiškio rajono architekto Laisvučio Aleksandro Trumponio, ji užbaigta statyti tik 1909 m.

Pirmoji bažnyčia pastatyta 1635 m., antroji – 1737 m. ir trečioji – mūrinė 1897–1903 m.

Šią, trečiąją bažnyčią suprojektavo inžinierius iš Rygos Florijonas Vyganovskis (suprojektavęs Josvainių, Panemunėlio, Pabiržės ir kt. bažnyčias, taip pat Kauno bazilikos koplyčią). Senoji bažnyčia buvo nugriauta 1897 m., o naujosios – mūrinės bažnyčios statyba, kaip teigia L. A. Trumponis, vyko 1903–1909  m. Tačiau Panevėžio vyskupijos kurijoje saugomose šios parapijos bylose esantis inventoriaus aprašas liudija, kad minėtos bažnyčios statyba baigta 1903 m. (Apie Kamajų Šv. Kazimiero bažnyčią prieš 10 metų rašyta „Lietuvos Aide“ (2003 11 06. Nr. 259. P. 8).

Kamajų Šv. Kazimiero bažnyčia su bokštų smailėmis (iki 1944 m.)

„Lietuvos Aido“ skaitytoją supažindinsime su Rokiškio rajono architekto Laisvučio Aleksandro Trumponio pranešimu „Kamajų bažnyčios bokštų smailių atstatymas“ skaitytu 2007 m. balandžio 26 d. Rokiškyje vykusioje konferencijoje „K. Šešelgio skaitymai“. Pranešimo medžiaga saugoma Panevėžio vyskupijos kurijos archyvo (PVKA) bylose „Kamajai“ ir  „Kamajai Šv. Kazimiero…“

L. A. Trumponis rašo, kad 1944 m. liepos mėnesį miestelis ir gretimi kaimai beveik dvi savaites atsidūrė fronto linijoje: mediniai pastatai sudegė, mūriniai buvo apgriauti. Bažnyčia nesudegė, bet buvo sunkiai apdaužyta artilerijos sviedinių, neteko bokšto smailių.

Sovietmečiu apie restauraciją nebuvo nei kalbos – tad bokštų smailės baigtos griauti, mūro bokštai uždengti lėkštais stogeliais – taip tęsėsi per 60 metų.

1974 birželio 4 d. Kamajų Šv. Kazimiero parapiją ir kun. Antano Gobio (1906 05 04–1937 05 22–1995 06 14) perėmė kun. Petras Kiela (1921 01 15–1946 06 16–2001 07 15), dirbęs čia iki mirties. Per 27 darbo Kamajuose metus kun. A. Kiela nemaža atliko bažnyčios remontų, puošybos ir tvarkymo darbų: bažnyčia buvo išdekoruota, sutvarkyta elektros instaliacija, įvesti garsiakalbiai, sutvarkyta didelė dalis bažnyčios stogo. Pradėta galvoti apie bokštų smailių atstatymą, jau laisvėjant politiniam klimatui imtos kaupti lėšos.

1990 m. jau buvo sukaupta lėšų ir dalis medžiagų bokštų smailėms atstatyti. Kun. Petras Kiela 1991 m. buvo užsakęs projektą, kurį 1992 m. parengė PRPI, tačiau pinigams nuvertėjus, numatytiems darbams jų nebeužteko. O dalis šventoriuje stovėjusios ir dar nesugedusios medienos 2006 m. buvo panaudota bažnyčios grindims remontuoti ir vidaus apdailai.

2013 m. birželio 23 d. Kamajuose kun. Andrius Šukys pašventino koplytstulpį Šv. Jonui (autorius Narcizas Vilutis)

Architektas L. A. Trumponis rašo, kad Kamajų Šv. Kazimiero bažnyčia yra beveik gryno neogotikos stiliaus, dvibokštė, raudonų plytų, netinkuota (tinkuotas tik vidus), skardos stogu, su buvusiomis medinėmis apskardintomis bokštų smailėmis, kurios Kamajų miesteliui suteikdavo ryškų akcentą, matomą net už 8 kilometrų.

Kamajų Šv. Kazimiero bažnyčios bokštų smailių atstatymo projektą jau minėtas architektas  L.A. Trumponis pateikė 2007 m. balandžio 26 d.

Po 2007 gegužės 28 d. audros buvo nuplėštas vieno bokšto laikinas stogas, o kito bokšto išklibintas. Tad susidarė palanki situacija nebedengti laikinų stogų, o atstatyti bokštų smailes. Dėl finansinės paramos bokštų smailių atstatymui Panevėžio vyskupas Jonas Kauneckas kreipėsi į tuometinį Lietuvos Respublikos Ministrą pirmininką Gediminą Kirkilą…  Deja, Kamajų Šv. Kazimiero bokštų smailės ir šiandieną neatstatytos…

2011 m. balandžio 29 d. (dekretas Nr. 85/11)  Kamajų Šv. Kazimiero parapijos klebonu ir Duokiškio Šv. Onos bei Salų Šv. Kryžiaus parapijų administratoriumi paskirtas kun. Andrius Šukys, gegužės 31 d. parapiją perėmė ir čia beveik 10 metų dirbusio kun. Raimondo Kazlausko

Šiuo metu Kamajų Šv. Kazimiero parapijoje vykdomi šventoriaus tvarkymo darbai. Sielovadinėje plotmėje dirbama įvairiomis kryptimis. Parapijos gyvenimas siejamas su liturginiu kalendoriumi ir siekiama tikinčiųjų bendradarbiavimo, atliekant konkrečius darbus ir vykdant evangelizaciją.

2013 m. birželio 23 d. Kamajuose kun. A. Šukys pašventino Šv. Jonui skirtą koplytstulpį (autorius Narcizas Vilutis).

Atgal